Cuijpers Consultancy is een adviesbureau voor crisisbeheersing, rampen- en calamiteitenbestrijding.
Wij geven didactische opleidingen en speelse trainingen aan overheidsinstellingen en bedrijven
om crisisfunctionarissen voor te bereiden op hun rol en taken bij rampen en crises.
Tijdens onze interactieve activiteiten wordt de opgedane kennis en vaardigheid
in praktijk gebracht en waar nodig bijgeschaafd.

Strategie

Met het pakket SOM© van de crisisbeheersing vormt u een duidelijke strategie voor de komende jaren. U ontwikkelt in de strategie ook de kerncompetenties voor de medewerkers en overweegt een competentiescan of uitgebreide selectie van de medewerkers te houden. U hebt daarnaast uiteraard aandacht voor de functies, processen en teams. Kernwoorden van de strategie zijn competentiegericht, geschiktheid, zelfredzaamheid, samenwerking, verbinding, meer resultaat met minder inspanningen.

Organisatie

Met de gekozen strategie besteedt u aandacht aan de organisatie. Alleen en samen met andere organisaties en partijen. Met het (online) competentiegericht opleiden. Met eventueel Proeven van Bekwaamheid.

Management

U zorgt ervoor dat de organisatie met minimale inspanningen actueel blijft. Waarbij de nadruk ligt op het trainen en oefenen met professionele ondersteuning.

Over ons

‘Aanmoedigen, prikkelen en motiveren’

Veel ervaring met:

– Interimwerkzaamheden.
– Plannen (crisisplannen, rampbestrijdingsplannen, draaiboeken en deelplannen)
– Opleiding- en oefenprogramma’s
– Evaluaties van incidenten
– Systeemtesten (en onderdelen daarvan)
– Waarnemers/ evaluatoren
– Eindevaluaties

Vanzelfsprekend kunnen we in overleg met u een speciale activiteit verzorgen. Binnen rampenbestrijding en crisisbeheersing komt alles aan op maatwerk! Opleidingen, trainingen en oefeningen. Dit kan incompany of in ons opleidingscentrum te Zwolle. Zoekt u een betrouwbare partner, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.


Erkend SBB leerbedrijf

Diensten

OPLEIDEN

Wij maken alle lespakketten op maat, afgestemd op uw organisatie. Het is belangrijk, dat uw medewerker een Voldoende Opgeleide Persoon (VOP) is, maar ook een Vakbekwaam Persoon (VP) wordt en blijft!

TRAINEN

Kennis opgedaan tijdens een opleiding inzetten in een gesimuleerde omgeving. Waarbij veel ruimte is voor feedback dit begeleid door onze trainers en coaches

OEFENEN

U wilt dat oefenen ook echt iets oplevert. Een goede evaluatie biedt u handvatten, die een basis bieden tot verbetering van uw organisatie. Wij geven u verbeterpunten en dragen daar praktische oplossingen voor aan. Zo haalt u optimaal rendement uit uw investering in geld en tijd.

ONLINE LEREN

Wij bieden verscheidene online modules aan die u in uw eigen tijd en tempo kunt doornemen.
De modules zijn opgebouwd volgens het landelijk referentiekader, GROOT en GROOTER.
Ze bestaan uit theorie en kennisvragen, en worden afgesloten met een certificaat.Lees meer

APP OP MAAT

De app op Maat is uw eigen app, U bepaalt zelf wat u in de app wilt hebben en hoe deze vormgegeven is. Uw eigen huisstijl vormt de basis voor de app.lees meer

IRENE SIRENE Dé Leerprikkelaar

Hiermee prikkelen we deelnemers om aandacht te besteden aan de rampenbestrijding, crisisbeheersing en hun taak daarbij. Elke maand ontvangen de deelnemers een e-mail over een bepaald onderwerp. In elke Leerprikkelaar zijn verschillende soorten vragen verwerkt om de deelnemer aan het denken te zetten.Lees meer

Waarom…

… doen wij dit werk?

 

• Het beste uit mensen halen, daardoor het beste uit de organisatie halen.

• Energie opwekken en in juiste banen leiden.

• Mensen met elkaar verbinden, organisaties met elkaar verbinden.

• Stimuleren van eerlijke, langdurige en intensieve samenwerking.

… leveren wij betere producten?

• We laten theorie en praktijk samensmelten, hebben jarenlange ervaring als hulpverlener, docent, trainer en ontwikkelaar.

• Plezier en passie stralen we uit en brengen dit over.

• We zijn authentiek, verbindend, gedreven en creatief.

… werken klanten samen met ons?

• We leveren kwaliteit, betrokkenheid, we zijn betaalbaar en we realiseren betere mensen en organisaties.

• We ervaren hoge klantenwaardering: 8,0 – 8,5.

• We ontzorgen, maken blij en bezorgen rust.

• We overtreffen verwachtingen!

Onze professionals

WILLIAM CUIJPERS
Directeur - Trainer
William zijn missie is gericht op ‘het samenbrengen van taakgericht en mensgericht handelen tijdens rampen en crises’. Hij wil zijn ervaringen en die van anderen delen. Zowel bij de opleidingen, trainingen en oefeningen als in de praktijk van crisisbeheersing en rampenbestrijding’.
William heeft ruim 30 jaar ervaring als adviseur, consultant, moderator, opleider, trainer, oefenleider en evaluator. In theorie en in praktijk.

• Is een autoriteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en Bevolkingszorg
• Is werkzaam geweest bij een Kabinet van de burgemeester van een 100.000+ gemeente
• Heeft praktijkervaring in operationele teams en gemeentelijke en regionale beleidsteams
• Heeft voor operationele inzet bij de politie een Koninklijke onderscheiding ontvangen
• Is wekelijks actief met het opleiden en trainen van (loco)burgemeesters en raadsleden
• Is gecertificeerd trainer voor de Burgemeestersgame
• Is afgestudeerd in Noodbevoegdheden van de burgemeester en het beperken van grondrechten
• Heeft al vele jaren ervaring met het doceren van strategische teams en gemeentelijke processen/Bevolkingszorg

INGE BRUGGINK
Algemeen directeur
Inge neemt veel ervaring mee uit medische wereld/ ziekenhuis welke ze nu inzet binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij staat u graag te woord over alle mogelijkheden die Cuijpers Consultancy u kan bieden op het gebied van opleiding, trainingen, oefeningen en ondersteuning in het kader van van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Bastiaan Tamminga
Trainer - Consultant
Bastiaan heeft ruime ervaring met de processen Bevolkingszorg, zorginstellingen, Gemeentelijke Beleidsteams, mediacontacten en de App op Maat.

Bastiaan is ex-topzwemmer met deelname aan diverse Europese- en Wereldkampioenschappen. Als coach/trainer zet hij de ervaringen en passie voor de sport dagelijks in.

• Is voormalig NOC/NSF-topatleet (zwemmen); is een zeer ervaren coach, van medewerkers Bevolkingszorg tot topsporters
• Is ruim twee jaar teamleider geweest bij een grote bank
• Heeft selectie en werving begeleid voor een expertteam Bevolkingszorg
• Is specialist mediatechnologie en ontwikkelt onder andere speciale crisisapps
• Is docent bij onder meer de leergangen Verbindend adviseurschap en Proces(bege)leider Monodisciplinair oefenen
• Is gecertificeerd Officier van Dienst Bevolkingszorg
• Is gecertificeerd trainer voor de Burgemeestersgame
• Heeft enkele jaren ervaring met het doceren van Hoofden Taakorganisaties, teamleiders en gemeentelijke processen/Bevolkingszorg

WILMA VIERHUIZEN
Trainer - Consultant
Wilma is expert Publieke zorg en Ondersteuning. Tijdens oefeningen is ze een echte regisseuse.
Haar enthousiasme, ervaring en kennis binnen de rampen en crisisbeheersing gebruikt ze tijdens de trainingen en oefeningen.
Wilma heeft contact met u als opdrachtgever om inhoudelijke zaken af te stemmen om zo het optimale resultaat te behalen.

• Heeft ruim tien jaar ervaring met het doceren van Hoofden Taakorganisaties, teamleiders en gemeentelijke processen/Bevolkingszorg
• Is gespecialiseerd in de taakorganisaties Publieke Zorg en Nafase. Daarnaast in Verslagleggen & notuleren en het Klanten Contact Centrum (KCC)
• Is gecertificeerd Adviseur Crisisbeheersing
• Wordt door klanten en cursisten omschreven als een ‘pareltje’ in het doceren en overbrengen van lesstof

ATZE SCHUIRINGA
Trainer - Consultant
Atze is expert op het gebied van het leren herkennen van relevante informatie en hier verbanden tussen te leggen. Hierdoor leert u uw krachten kennen én benutten. Hij weet waar het tijdens een crisis of ramp omgaat: het in de praktijk kunnen toepassen van kennis en middelen, dit alles in het belang van de getroffenen en de hulpverleners.

• Is werkzaam geweest bij een Kabinet van de burgemeester van een 100.000+ gemeente
• Heeft operationele ervaring opgedaan bij de politie
• Heeft veel praktijkervaring in operationele teams en gemeentelijke en regionale beleidsteams
• Vervult de functie van kwartiermaker bij een veiligheidsregio (inclusief Crisiscommunicatie)
• Geeft invulling aan opleidingen, trainingen en oefeningen Bevolkingszorg
• Heeft de PABO docentenopleiding afgerond
• Is docent bij onder andere de leergang Adviseur Crisisbeheersing
• Heeft al vele jaren ervaring met het doceren van strategische teams en gemeentelijke processen/Bevolkingszorg

CHRIS SMIT
Trainer - Consultant
Chris heeft ruime ervaring met crisiscommunicatie.
Onder andere met het coördineren van het traject opleiden, trainen en oefenen in crisissituaties voor communicatieprofessionals binnen het team Bevolkingszorg.
Maar ook door de inzet die Chris heeft gehad bij daadwerkelijke incidenten.
Sinds 2001 is Chris als senior communicatieadviseur actief en vanaf 2008 bij de veiligheidsregio IJsselland.

• Is een absolute specialist en is docent bij de leergangen Crisiscommunicatie en Mediatrainingen
• Is teamleider Communicatie van een veiligheidsregio en is aanspreekpunt voor media bij crises
• Is lid van het landelijke team Crisiscommunicatie en heeft veel praktijkervaring
• Is één van de eerste gecertificeerde Communicatieadviseurs ROT
• Is beoordelaar/gecommitteerde voor de Proeven van Bekwaamheid Crisiscommunicatie van IFV/TEC

Arjen van Schouten
Trainer - Consultant
• Is ruim 10 jaar adviseur van (loco)burgemeester in een 100.000+ gemeente
• Is gecertificeerd Officier van Dienst Bevolkingszorg en gecertificeerd Algemeen Commandant Bevolkingszorg
• Heeft veel praktijkervaring in operationele teams en gemeentelijke en regionale beleidsteams als OvD-Bz, AC-Bz
en Adviseur Crisisbeheersing in GRIP-situaties en het adviseren van (loco)burgemeesters,
onder andere bij grote natuurbranden, (asbest)branden, stroomuitval en schietincidenten
• Is proactief, ondernemend, stressbestendig, resultaatgericht, presentatiegericht, initiatiefrijk en doortastend
Denan Slatina
Trainer - Consultant

• Is circa 10 jaar adviseur van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid in een 45.000+ gemeente.
• Heeft ruime ervaring met activiteiten binnen de kolom Bevolkingszorg zoals
vakbekwaamheidstrajecten, planvorming, organisatieontwikkeling en professionalisering kolom Bevolkingszorg.
• Is gecertificeerd Officier van Dienst Bevolkingszorg.
• Is gecertificeerd Adviseur Crisisbeheersing.
• Heeft praktijkervaring tijdens diverse (GRIP-)incidenten opgedaan in operationele teams (CoPI als Officier van Dienst Bevolkingszorg),
tactische teams (ROT en stafsectie Bevolkingszorg als adviseur Bevolkingszorg)en beleidsteams (GBT en RBT als Adviseur Crisisbeheersing).
Denk hierbij aan grote branden (met gevaarlijke stoffen), asbestbranden, verkeersongevallen,
natuurbranden, stroomuitval, evenementen, wateroverlast en casussen m.b.t. nucleaire veiligheid.
• Is Veiligheidscoördinator bij betaald voetbalorganisatie FC Volendam.
• Is klantgericht, resultaatgericht, ondernemend, teamplayer, verbindend, stressbestendig en gestructureerd.
• Bij Cuijpers Consultancy focust Denan zich op Bevolkingszorg.

Lindy Veeneman
Trainer – Consultant
• Ruim tien jaar praktijkervaring als Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
• Projectmanager en beleidsadviseur bij Veiligheidsregio en GHOR IJsselland
• Uitvoerende en leidinggevende ervaring bij de politie (van hoofdagent tot inspecteur)
• Gecertificeerd Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz)
• Gecertificeerd Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (IFV)
• VCA-VOL gecertificeerd (Veiligheid- gezondheid- en milieu Checklist Aannemers)
• Opgeleid Teamleider Audits Zorgsector (KIWA)
• Universitaire graad in de Letterkunde
• Docentenopleiding postdoctoraal en lerarenopleiding op hbo-niveau

• Leergierig, praktisch en enthousiast. Biedt structuur en creativiteit met passie voor de mens.

• Traint Zorginstellingen en geeft onder meer de Basisopleiding Bevolkingszorg
• Schrijft scenario’s voor opleidingen, trainingen en oefeningen
• Ontwikkelt trainingen en schrijft evaluatieverslagen
• Observator bij oefeningen Bevolkingszorg en systeemtesten

Bianca Bruggink
Communicatie adviseur - Consultant - Lean & Six Sigma adviseur
Bianca heeft Interne en Bedrijfscommunicatie gestudeerd (bachelor) met als specialisatie digitale communicatie.
Zij heeft jarenlang als internationaal communicatie adviseur gewerkt en heeft onder andere ervaring
met het voorbereiden van strategische besluitvorming en het schrijven van persberichten.

Zij is in haar loopbaan betrokken geweest bij verschillende verbeteringsprojecten.
Recentelijk heeft zij de Lean & Six Sigma Black Belt opleiding gevolgd.

Bianca is organisatorisch sterk. Zij heeft ervaring in (digitaal) project management en webbeheer
en beschikt over gedegen kennis van digitale platforms zoals SharePoint.

Bij Cuijpers Consultancy focust Bianca zich op het maken van de online modules
voor e-learning, webbeheer, communicatie en procesverbeteringen.

Sebastiaan van der Mei
Junior Consultant
Sebastiaan is afgestudeerd aan de Hogeschool van Leeuwarden als Integraal Veiligheidskundige.
Tijdens zijn studie heeft hij de specialisatie Hogere Politiekunde gevolgd aan de politieacademie in Apeldoorn.
Door onder meer stages bij Brandweer Flevoland en Cuijpers Consultancy heeft hij
ervaring opgedaan in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Tijdens zijn afstudeerstage bij Cuijpers Consultancy heeft hij onderzoek gedaan naar
de overdracht van de acute fase naar de Nafase en waar de knelpunten liggen bij gemeenten.

Sebastiaan is gecertificeerd Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz)

Bij Cuijpers Consultancy focust Sebastiaan zich op het voorbereiden van oefeningen,
het ondersteunen bij oefeningen/trainingen en het waarnemen tijdens oefeningen.
Tevens richt hij zich op de support en klantencontact omtrent de apps die Cuijpers Consultancy ontwikkelt.

Yorick van der Wit
Junior Consultant
Yorick is afgestudeerd aan de Hogeschool van Leeuwarden als Integraal Veiligheidskundige en heeft tijdens zijn studie
de specialisatie Hogere Politiekunde gevolgd aan de politieacademie te Apeldoorn.

Op dit moment volgt hij de master Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen,
met als  specialisatie Sociologie van Criminaliteit & Veiligheid.

Yorick is afgestudeerd bij Cuijpers Consultancy met een onderzoek naar de dilemma’s en knelpunten van functionarissen Bevolkingszorg
en heeft zo de nodige ervaring opgedaan in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Bij Cuijpers Consultancy houdt Yorick zich bezig met het voorbereiden van oefeningen,
het ondersteunen bij oefeningen/trainingen en de waarneming tijdens oefeningen.

Marjan Holthuis
Consultant
Resultaatgericht – Coachend – Conceptuele denker

Marjan adviseert inmiddels 16 jaar managementteams, directieleden en medewerkers
van diverse Gemeenten en Zorginstellingen op het vlak van HR- en Organisatieontwikkeling.

Ze heeft ruime ervaring in het adviseren, trainen en coachen van teams en individuen.

Voor Cuijpers zet ze zich in voor de app bevolkingszorg en de evaluatie van de bevolkingszorgoefeningen.
In de toekomst zal ze voor Cuijpers Consultancy trainingen gaan geven.

Haar werkwijze kenmerkt zich door mensen te stimuleren om het beste uit zichzelf én uit de situatie te halen.
Daarbij stelt ze vaak de vraag achter de vraag, wat leidt tot nieuwe inzichten.
Na haar P&O studie heeft ze een leergang Bestuursrecht gevolgd.

KELLY DE JONG
Algemeen medewerker
Kelly is algemeen medewerker en ondersteunt de werkzaamheden op ons kantoor.
Voor de activiteiten in ons eigen trainingscentrum zorgt zij ervoor dat het de cursisten aan niets ontbreekt.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op!

Top